Sinklar - När det gäller konst!

Vårvinter

Vårvinter

Akvarell 46x57 cm

Utställd Sinklar Galleri minnesutställning 1981